Belevingsonderzoek

Een belevingsonderzoek is een vorm van psychologisch onderzoek waarbij men de beleving van het kind (gedachten, gevoelens, ervaringen, herinneringen,…) in kaart gaat brengen. Dit wordt gedaan aan de hand van een aantal subtesten o.a. vrij spel, gestructureerd spel, House-Tree-Person (HTP) tekeningen, vrije tekeningen, de vier affecten oefening en een projectief verhalende techniek (CAT).

Subtesten:

House Tree Person

De House-tree-person test (HTP) is een projectieve persoonlijkheidstest waarbij er aan het kind gevraagd wordt om een tekening te maken van een huis, een boom en personen. Aan de hand van deze tekeningen krijgt met zicht op de zelfperceptie en attitudes van het kind. Het doel van deze test is om persoonlijkheidstrekken in kaart te brengen aan de hand van de tekeningen en antwoorden op bijhorende vragen.

CAT-test

De Child Apperceptietest (CAT) is een projectieve test die gebruikt wordt in de psychologie om te bekijken of bepaalde cognitieve functies zoals fantasie en inlevingsvermogen behoorlijk tot ontwikkeling zijn gekomen bij kinderen. Het kind krijgt een vage afbeelding te zien waarop dieren staan afgebeeld. De afbeeldingen zijn zo opgesteld dat ze op verschillende manieren geïnterpreteerd kunnen worden. Het doel van de test is om de belevingswereld van het kind in kaart te brengen en om te bekijken welke thema’s het kind aanbrengt.

De vier affecten

De vier affecten-test brengt de associaties in kaart rond de affecten bang, boos, verdrietig en blij. Bij elk affect wordt er aan het kind gevraagd om te tekenen waar hij of zij het meest bang/boos/verdrietig/blij van wordt. Aan de hand van de tekeningen en antwoorden op bijkomende vragen krijgt men zicht op de affecthantering van het kind.

De Levenslijn

Bij de levenslijn worden 5 positieve en 5 negatieve herinneringen van het kind in kaart gebracht en weergegeven op de levenslijn. Dit is een belangrijk instrument om te achterhalen welke gebeurtenissen het kind bijblijven en welke invloed ze hebben op de ontwikkeling van het kind.

Resultaatbespreking

De gegevens die uit deze testen verzameld worden, worden samengebracht tot een integratief beeld. Eerst bespreken we het relationele luik. Hierin lichten we toe of er sprake is van contactgroei met de onderzoeker en wat het materiaal ons leert over de relationele ontwikkeling en mogelijkheden van het kind. In het tweede luik, de belevingsinhouden, bespreken we welke thema’s centraal lijken te staan bij het kind. Ten slotte bespreken we het ik-functioneren. Dit zegt iets over hoe het kind omgaat met de thema’s die hij/zij brengt. We gaan hierbij na hoe het kind emotionele en relationele gebeurtenissen en spanningen hanteert en welke de eigen mogelijkheden zijn die hem daarbij ter beschikking staan. 

vrolijke kinderen

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Tielt-Winge

Wersbeekstraat 16A
3391 Tielt-Winge

IPO

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

Contact (klik hier)

Privacy Policy | GDPR

Openingsuren

Consultaties: 
Op afspraak (ma - zo)