Bij ons kan je terecht voor een

Diagnostisch onderzoek naar
ADHD
ADD
Aandachtsstoornissen

ADHD

Diagnostisch onderzoek naar aandacht, ADHD, ADD

ADHD

ADHD is kort voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands spreken we over een aandachtstoornis. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen ADHD en ADD.

ADHD is een ontwikkelingsstoornis. De aanvang hiervan heeft plaats in de vroege kindertijd. Een ontwikkelingsstoornis heeft een stabiel verloop met progressieve verbeteringen. Dat wil zeggen dat er op volwassen leeftijd vaak een milder beeld is als tijdens de kindertijd. Etiologisch gezien heeft een ontwikkelingsstoornis een genetische component in wisselwerking met de ruimere omgevingscontext

Mogelijke symptomen en kenmerken van ADHD

• Aandachtstekort

• Hyperactiviteit, impulsiviteit

• Moeite met taakconcentratie: het afwerken van een taak kan langer duren doordat de aandacht wordt afgeleid, ook kan er sprake zijn van impulsiviteit, waardoor er meer fouten gemaakt worden.

• Sneller ervaren van verveling

• Moeilijker kunnen luisteren naar instructies, naar een gesprek

• Moeite met her organiseren van taken, moeite met het afwerken van taken van A-Z"

Diagnostiek

Een diagnostisch onderzoek voor het vaststellen van ADHD gebeurt best op verschillende niveaus.
Bij kinderen zal er in eerste instantie een diagnostisch interview worden afgenomen bij de ouders. Hierbij brengen we de moeilijkheden in kaart, maar ook de talenten van het kind en wat er wel goed loopt. Vervolgens kijken we naar hoe het kind zich ontwikkeld heeft, en hoe de opvoeding verloopt. Daarnaast kan een familiale anamnese zinvol zijn omdat ADHD een genetische component heeft. We brengen ook het algemeen functioneren van het kind in kaart, en de hulpverleningsgeschiedenis.
Bovendien kunnen er diagnostische testen worden afgenomen die de aandacht en executieve functief in kaart brengen. Er kan ook een klasobservatie, een thuisobservatie en een gesprek met school, CLB of de leerkrachten plaatsvinden.
Afhankelijk van de hulpvraag wordt er gekozen voor een bepaald traject om de diagnose zo efficiënt en correct mogelijk uit te voeren.

Dynamische visie op diagnostiek

Hoewel men er vroeger vanuit ging dat het hebben van ADHD een vast gegeven is, wordt er vandaag op een meer dynamische manier naar ontwikkelingsstoornissen gekeken. Zo kunnen bepaalde kenmerken die gerelateerd zijn aan ADHD in bepaalde omgevingen meer tot uiting komen dan in andere. Zo kunnen afhankelijk van de context en de ontwikkelingsleeftijd bepaalde kenmerken meer of minder hinder geven tijdens het dagelijks functioneren. Een diagnostische testafname kan in een andere levensperiode leiden tot een verschillende diagnostische uitslag (net wel of net geen diagnose). Daarom is het belangrijk om te opteren voor een procesdiagnostiek.

IPO Antwerpen | Ons aanbod:

Wij zijn gespecialiseerd in

Omdat psychodiagnostiek een intensief proces is, specialiseren wij ons uitsluitend in intelligentieonderzoek, geheugenonderzoek, onderzoek naar executieve functies en diagnostische onderzoeken naar adhd, add en autisme.

Intelligentie in kaart brengen a.d.h.v. een IQ-test, onderzoek naar hoog-begaafdheid of voor terugbetaling logopedie.

Bij een onderzoek naar geheugen worden verschillende domeinen van het geheugen getest: het Logisch Geheugen, het Narratief geheugen, 
het Verbaal geheugen, het Visueel-ruimtelijk geheugen voor onbekende visuele stimuli, het Visuele Reproductie geheugen en het Visueel werkgeheugen voor nieuwe visuele stimuli.

Via een psychodiagnostisch onderzoek naar adhd of add kan je nagaan of er sprake is van een aandachtstekort of aandachtsstoornis.

Via een psychodiagnostisch onderzoek naar autisme of ASS kan je nagaan of de verschillende kenmerken van autisme aanwezig zijn.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Tielt-Winge

Wersbeekstraat 16A
3391 Tielt-Winge

IPO

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

Contact (klik hier)

Privacy Policy | GDPR

Openingsuren

Consultaties: 
Op afspraak (ma - zo)