Cliëntgerichte en humanistische psychotherapie

Wat is cliëntgerichte therapie of humanistische psychotherapie?

Volgens de cliëntgerichte therapie heeft elke mens nood om te streven naar zelfontwikkeling. De mens wordt gezien als een uniek, zelfstandig individu dat zelf keuzes kan maken en niet als een hulpeloos passief wezen dat onderworpen is aan zijn driften. Het individu streeft naar zelfontwikkeling en congruentie, hiervoor is er onvoorwaardelijke acceptatie nodig vanuit de omgeving.

Mentale problemen ontstaan als het individu het contact met zichzelf verliest: vanuit de omgeving worden er bepaalde verwachtingen gesteld die niet congruent zijn met wat de cliënt wil voor zichzelf.

Rogers stelt dat er in therapie een veilig klimaat gecreëerd moet worden door als therapeut echtheid, empathie & onvoorwaardelijk acceptatie naar voor moet dragen (grondhouding). Hierdoor zal de cliënt stilaan tot congruentie komen waardoor groei en persoonlijke ontwikkeling verder gezet kan worden.

clientcentered therapy in Antwerpen Deurne

Op zoek naar een

Psycholoog in Antwerpen (Deurne)

Bij IPO Antwerpen kan je terecht bij een psycholoog of psychotherapeut gespecialiseerd in cliënt-centered therapy en humanistische psychotherapie.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen