Investeer in je kennis

IPO is een professioneel en psychologisch opleidingsinstituut in Antwerpen.

We coachen en begeleiden particulieren, ondernemers, professionals en leidinggevende bij het verbreden en verdiepen van hun kennis binnen het werkveld a.d.h.v. een ruim aanbod van onderbouwde opleidingen voor professionele, psychologische en persoonlijke ontwikkeling zoals o.a. de uitgebreide opleiding tot loopbaanbegeleider en verdiepende opleidingen voor zorgprofessionals. De opleidingen gaan doorgaans door in Antwerpen of Online via het E-Learning platform.

Over IPO

IPO is enerzijds een multidisciplinair centrum (Instituut voor Psychologische, Professionele en Medische Ondersteuning) en anderzijds een opleidingscentrum gespecialiseerd in psychologische en professionele opleidingen. (Instituut voor Psychologische en Professionele Opleidingen). Bovendien is IPO gemandateerd door VDAB als loopbaancenter.

IPO, Instituut voor Psychologische Professionele Opleidingen
WSE Kwaliteitslabel Praktijk Antwerpen Deurne

Kwaliteitslabel door de Vlaamse Overheid

Waarom kiezen voor IPO

Het WSE Kwaliteitslabel van de Vlaamse Overheid toont aan dat wij als organisatie aan de kwaliteitseisen voldoen over verschillende domeinen heen. Een van die domeinen is klantgerichtheid. Dit houdt in dat afspraken steeds nagekomen en wij streven naar een excelente cliëntenservice.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen