Aanbod | Psychologische thema's

Aanbod | Psychotherapie

Psycholoog Antwerpen Deurne

Op zoek naar een psycholoog in Deurne Antwerpen?

Bij welke problemen, thema's of hulpvragen kan een psycholoog helpen?

Een Psycholoog kan helpen bij:

Een psycholoog kan helpen bij verschillende hulpvragen of problemen. Een psycholoog werkt altijd met het gesprek, aanvullend met oefeningen. Een Klinisch Psycholoog (in Nederland: Gezondheidspsycholoog) mag net zoals een psychiater ook aan psychodiagnostiek doen. Een psycholoog mag echter geen medicatie of ziekte-attest voorschrijven. Vaak werken psychologen, huisartsen en psychiaters samen.

Een psycholoog kan helpen bij volgende thema's

Angst | Stress | Fobieën | OCD

Depressie | Rouw | Zelfmoordgedachten

Trauma | Misbruik en Mishandeling

Eetproblemen | Anorexia Nervosa | Boulimia Nervosa

AHDH | ADD | Autisme | Diagnostiek

Relatie en gezin | Seksuele problemen

Persoonlijkheidsstoornis | Woedebeheersing"Hoe verloopt de opstart en wat kan ik verwachten van psychotherapie?"

"Voor welke thema's kan ik terecht?"

"Hoeveel sessies zijn er nodig om mijn probleem te verhelpen?"

Alles start bij de aanmelding. Je neemt contact met ons op via e-mail, telefoon of via het contactformulier. Je krijgt ten laatste binnen enkele dagen nog antwoord van ons. Dan leggen we een moment vast voor een intakegesprek. Tijdens een intakegesprek wordt er bekeken waarom je je op dit moment aanmeldt voor psychotherapie en wat jouw wensen en verwachtingen zijn. Er wordt samen met jou gekeken naar de mogelijkheden. Een intakegesprek is een kennismakingsgesprek waar je ook kan nagaan of er een klik is met de psycholoog of therapeut. Na het intakegesprek volgt de eigenlijke psychotherapie. Afhankelijk van jouw hulpvraag, kan er dieper ingegaan worden op verschillende thema's. Voorbeelden zijn: "algemeen functioneren, gezondheid, werk en school, sociale omgeving, werken rond uitzicht en hoop, zelfwaardegevoel en zelfvertrouwen, affectregulatie, ingrijpende gebeurtenissen en traumaverwerking, rouw, angst, paniekaanvallen, eetproblemen, depressieve klachten, stress en burn-out klachten, ADHD, autisme, ..."

Na het verkennen van deze thema's kunnen we verder ingaan op wat voor jou belangrijk is. Dat kan d.m.v. gesprekken, maar ook door oefeningen om hier thuis nog verder mee aan de slag te gaan. De duur van psychotherapie is afhankelijk van jouw hulpvraag.  Sommige personen zijn na één of een aantal sessies verder geholpen, andere personen blijven voor een langere periode op gesprek komen. Afhankelijk van jouw hulpvraag, wordt besproken of de sessies wekelijks doorgaan of dat er enkele weken tussen gelaten worden. Op het einde van het psychotherapeutisch traject  verwachten we beterschap. Dat wil niet altijd zeggen dat de klachten volledig weg zijn, maar wel dat je je beter voelt en dat je deze goed kan dragen. Op dit moment kan er meer tijd tussen de sessies gelaten worden, bijvoorbeeld, een sessie op maandelijkse of twee-maandelijkse basis, als opvolging. Uiteindelijk kan de therapie volledig worden afgesloten.

Lees hier meer over in het volgende artikel

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen