Cognitieve therapie

Wat is cognitieve therapie?

Cognitieve therapie heeft zijn oorsprong in de jaren 1960. De grondleggers van de cognitieve therapie zijn Albert Ellis en Aaron Beck.

Waar er bij de gedragstherapie meer de focus ligt op het behandelen van de observeerbare gedragingen, ligt er bij de cognitieve therapie meer de focus op het behandelen van de mentale processen om zo een gedragsverandering te bekomen.

Technieken binnen de cognitieve therapie:

• Rationele herstructurering
• Positief denken
• Attributieverandering
• Schematherapie

cognitieve therapie in Antwerpen Deurne

Op zoek naar een

Psycholoog in Antwerpen (Deurne)

Bij IPO Antwerpen kan je terecht bij een psycholoog waarbij technieken vanuit de cognitieve therapie geïntegreerd kunnen worden binnen het psychotherapeutisch proces.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen