Persoonlijkheidsstoornis

Leven en worstelen met een persoonlijkheidsstoornis, kan zorgen voor heel wat uitdagingen en hindernissen. Soms heb je het gevoel, dat er geen uitweg meer is. Je voelt je geïsoleerd, kwaad, beschaamd en weet met je gevoelens geen blijf.

Met de hulp van een psycholoog, is het mogelijk om je denken en je gedrag te veranderen, waardoor er een uitweg mogelijk is, en je je terug gelukkig kan voelen.

In de loop van de therapie krijg je meer inzicht in jezelf en de mensen om je heen. Je kan leren om te communiceren en om relaties aan te gaan, en destructief (soms zelfbeschadigend gedrag) inwisselen voor constructief gedrag. Een psycholoog kan jou helpen, om op het goede spoor te blijven en kan een voortdurende emotionele steun zijn en helpen om hindernissen te overwinnen.

Voordelen van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen:

• Verlichten van angst, depressieve gevoelen
• Werken aan een laag zelfbeeld en laag zelfvertrouwen
• Begrip en inzicht ontwikkelen in triggers die spanning en stress veroorzaken
• Leren omgaan met bepaalde gedachten, gevoelens en gedrag
• Communicatievaardigheden ontwikkelen
• Omgaan met pijnlijke gebeurtenissen, trauma’s, verwarrende gedachten en emoties
• Coping-strategieën ontwikkelen

Classificatie van persoonlijkheidsstoornissen

Tegenwoordig is er veel ophef binnen het veld van de psychologie en de psychiatrie over het diagnosticeren van persoonlijkheidsstoornissen. Velen vinden dat een persoonlijkheid te complex is om onder te verdelen in de 10 categorieën, beschreven in de DSM-IV-TR. Een diagnose van een persoonlijkheidsstoornis, kan leiden tot een stigma en wordt eerder als destructief beschouwd.
Ondanks dit debat, is het zeker dat het leven voor personen die worstelen met de beschreven karakteristieken van een persoonlijkheidsstoornis, uitdagend, moeilijk en isolerend kan zijn.
Een persoonlijkheidsstoornis kan zich uiten op verschillende manieren. Onderzoek heeft aangetoond dat er voornamelijk sprake is van drie te onderscheiden categorieën of clusters.

De persoonlijkheidsstoornissen die vallen onder cluster A zijn gekenmerkt door vreemd of excentriek gedrag. Hieronder vallen de paranoïde persoonlijkheidsstoornis, de schizoïde persoonlijkheidsstoornis of de schizotypische persoonlijkheidsstoornis.

Cluster B van de persoonlijkheidsstoornissen wordt eerder gekenmerkt door theatraal, emotioneel of grillig gedrag. Hieronder vallen de antisociale persoonlijkheidsstoornis, de borderline persoonlijkheidsstoornis, de theatrale persoonlijkheidsstoornis en de narcistische persoonlijkheidsstoornis.

Cluster C wordt dan weer gekenmerkt door gespannen of angstig gedrag. Hieronder vallen de ontwijkende persoonlijkheidsstoornis, de afhankelijke persoonlijkheidsstoornis of de obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis.

Als we de kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen onder de loep nemen, zal ieder van ons zich al snel in één of meerdere kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis herkennen. Bij iemand met een persoonlijkheidsstoornis, zijn deze kenmerken echter in het extreme aanwezig, en staan ze op de voorgrond. Ze zijn zo prominent aanwezig, dat ze de door de persoon zelf en door de omgeving als erg hinderend ervaren worden.

Omdat mensen zo verschillend en uniek zijn, blijft het moeilijk om iemand in één enkele categorie in te delen. Dat geldt niet alleen voor persoonlijkheidsstoornissen, maar voor diagnostiek in het algemeen zorgt dit voor enorme uitdagingen. Vaak zijn er verschillende aspecten of kenmerken van meerdere stoornissen, waarin we onszelf herkennen.

In plaats van de focus te leggen op wat normaal is of wat afwijkend is, proberen we binnen therapie te kijken naar wat je zelf als hinderend ervaart, hoe je je voelt en wat je wil bereiken. Ook als je partner, je ouder, je kind of iemand die je lief is worstelt met een persoonlijkheidsstoornis, kan therapie erg helpend zijn.

persoonlijkheidsstoornis psycholoog deurne antwerpen

Op zoek naar een

Psycholoog in Antwerpen (Deurne)

Bij IPO Antwerpen kan je terecht bij een psycholoog gespecialiseerd in het begeleiding bij een persoonlijkheidsstoornis.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen