Psychodynamische therapie

Psychoanalyse

De klassieke psychoanalyse werd ontwikkeld door Sigmund Freud. Volgens Freud zijn mentale stoornissen het gevolg van een onbewust conflict in het Es, dat tot stand is gekomen tijdens de psychoseksuele ontwikkeling en geleid heeft tot een fixatie of regressie in een van die stadia. Seksuele en agressieve driften uit de vroege kindertijd zijn verdrongen naar het onbewuste maar vandaaruit oefenen ze nog hun invloed uit.

Technieken binnen de psychoanalyse zijn vrije associatie, droomanalyse en de interpretatie van afweermechanisme. Doelen van psychoanalytische therapie zijn weerstand overwinnen, overdracht creëren tussen therapeut en patiënt en komen tot een catharsis.

Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie is een hedendaagse therapievorm geïnspireerd door de klassieke psychoanalyse waarbij men systeemgericht, procesmatig te werk gaat. Invloeden tussen verleden en heden, blijven een belangrijke invalshoek van deze therapievorm.

psychodynamische therapie

Op zoek naar een

Psycholoog in Antwerpen (Deurne)

Bij IPO Antwerpen kan je terecht bij een psycholoog waarbij psychodynamische technieken geïntegreerd kunnen worden binnen het psychotherapeutisch proces.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen