Therapie bij conflictueuze echtscheiding

Begeleiding door een psycholoog bij conflictueuze echtscheiding is een waardevolle vorm van ondersteuning voor personen die betrokken zijn bij een complexe en moeilijke scheidingssituatie. In de praktijk IPO in Antwerpen, Deurne wordt er professionele begeleiding aangeboden door ervaren psychologen om mensen te helpen omgaan met de emotionele, juridische en relationele uitdagingen die gepaard gaan met een conflictueuze echtscheiding.

Een conflictueuze echtscheiding kan een enorme tol eisen van alle betrokkenen, inclusief de scheidende partners, kinderen en andere familieleden. Het kan leiden tot intense emoties, zoals woede, frustratie, verdriet en angst, evenals tot ernstige communicatieproblemen en conflicten tussen de ex-partners. In deze situaties is het belangrijk om de hulp van een gespecialiseerde psycholoog in te schakelen om de betrokkenen te begeleiden en te ondersteunen bij het hanteren van de complexiteit van de scheiding.

We vinden het belangrijk bij praktijk IPO in Antwerpen, Deurne, om een veilige en vertrouwelijke omgeving te bieden waarin de cliënten vrijuit kunnen praten over hun emoties, zorgen en conflicten. De psycholoog zal luisteren, empathie tonen en een neutrale positie innemen om een objectieve kijk op de situatie te behouden. Het doel van de begeleiding is om de betrokkenen te helpen hun emoties te begrijpen, om te gaan met stress en conflicten, en positieve communicatie- en onderhandelingsvaardigheden te ontwikkelen. We respecteren hierbij een strikt deontologisch kader en een neutrale houding naar alle betrokkenen. (meerzijdige partijdigheid).

De therapie kan zich richten op verschillende aspecten van de conflictueuze echtscheiding. Het kan bijvoorbeeld helpen bij het ontwarren van de emotionele lading en het verwerken van verlies en rouw. Daarnaast kan het de betrokkenen helpen bij het opbouwen van effectieve communicatiepatronen, het opstellen van een gezamenlijk ouderschapsplan en het creëren van een stabiele en gezonde omgeving voor de kinderen.

De begeleiding bij conflictueuze echtscheiding in de praktijk IPO in Antwerpen, Deurne is maatwerk en wordt afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënten. Het doel is om de betrokkenen te helpen omgaan met de complexiteit en de emotionele impact van de scheiding, en hen in staat te stellen een nieuwe balans te vinden in hun leven en een gezonde toekomst voor alle betrokkenen te bevorderen.


Tarief:

Begeleiding door een psychologisch consulent/psycholoog: 100 euro per uur

Begeleiding door een psycholoog/familiaal bemiddelaar: 135 euro per uur 

Gezinstherapie Antwerpen Deurne

Op zoek naar een

Forensisch therapeut
in Antwerpen (Deurne)

Bij IPO Antwerpen kan je terecht bij een erkend familiaal bemiddelaar.

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen