ACT: Acceptance en Commitment Therapy

“Het effect van worstelen met je vervelende gedachten, gevoelens en sensaties kun je vergelijken met het worstelen als je vast zit in drijfzand. Hoe harder je je verzet, hoe dieper je erin wegzakt. Kun je deze worsteling staken, en deze vervelende gevoelens juist wat ruimte geven?” - ACT-metafoor (Batink & Peeters, 2018)

Heb je soms het gevoel dat je steeds blijft terugdenken aan onaangenamen gebeurtenissen is het verleden? Het kan gebeuren dat onaangename gevoelens en gedachten de overhand nemen en dat je daardoor niet kan focussen op zaken die je wil bereiken. ACT, oftewel Acceptance and Commitment Therapy, kan helpen om deze gevoelens en gedachten te omarmen en verder te leven in het hier en nu.

Wat is ACT?

ACT is een therapievorm die afstamt van de gedragstherapie. Het werd ontwikkeld in de jaren 90 door de Amerikaanse psychologen Hayes, Wilson en Strosahl. Het ultieme doel van ACT is het ontwikkelen van veerkracht, of anders verwoord psychologische flexibiliteit. Deze therapievorm is niet primair bedoeld om de klachten te verminderen, maar om ermee te leren omgaan. De psychologische flexibiliteit die nagestreefd wordt, houdt in dat je op een flexibele manier kan omgaan met jouw problemen/klachten (acceptance) terwijl je blijft investeren in de zaken die er voor jou toe doen (commitment).

ACT bestaat uit 6 kernprocessen die nagestreefd worden:

1. Acceptatie: hierbij ga je stoppen met het vechten tegen de onaangename gevoelens/gedachten of herinneringen. Je gaat ze niet meer vermijden of willen controleren. In plaats daarvan maak je ruimte voor deze gewaarwording en ga je ze bewust omarmen.

2. Defusie: bij dit proces leer je gedachten zien als een product van jouw verstand. Je leert inzien dat het geen waarheden zijn waar je automatisch op moet reageren.

3. Zelf als context: hier leer je dat je meer bent dan enkel de gedachten/gevoelens waarmee je geconfronteerd wordt. Je bestaat en de ervaringen die je meemaakt zijn slechts 1 onderdeel van wie je bent.

4. Aandacht voor het hier en nu: hierbij leer je te focussen op wat er in het hier en nu gebeurt, zowel de binnenwereld als de buitenwereld. Dit in plaats van een bekommernis te hebben over het verleden of de toekomst.

5. Waarden: hier ga je stilstaan bij de zaken die jij belangrijk vindt. Want wat belangrijk is voor jou, zal mee richting en betekenis geven aan jouw leven.

6. Toegewijd handelen: eens je weet welke waarden centraal staan voor jou, kan je ernaar handelen. Je stelt concrete doelstellingen en gaat deze realiseren. Nu ga je weer investeren in wat jij belangrijk vindt.

Hoe wordt er gewerkt binnen ACT?

Bij deze therapievorm wordt er veel gewerkt met experiëntiële oefeningen. Dit zijn oefeningen die je toepast om zelf te ervaren en beleven hoe dat aanvoelt. Ook worden er vaardigheden aangeleerd, de 6 kernprocessen, waarmee actief wordt geoefend. Tot slot wordt er veel gewerkt met metaforen (zie openingszin). De meerwaarde van metaforen is dat ze andere alternatieven kunnen aanbieden wanneer jij maar 1 uitweg ziet. Het verbreed de manier waarop je naar een situatie kijkt.

Is ACT effectief?

Er zijn de voorbije 20 jaar meer dan 200 onderzoeken gevoerd naar de effectiviteit van ACT. Algemeen komt naar voor dat ACT effectief is bij verschillende psychologische klachten zoals angst, depressie, psychose, afhankelijkheid, chronische pijn en werkstress. In sommige studies geven ze aan dat ACT vergelijkbare resultaten heeft als andere bestaande behandelmethode. In andere studies wordt aangehaald dat het niet effectiever is dan traditionele benaderingen zoals Cognitieve Gedragstherapie. Doordat de effectiviteit weldegelijk aangetoond is, wordt ACT mee opgenomen als behandelmethode bij de Research Supported Treatments (door onderzoek ondersteunde behandelingen) van de American Psychological Association (APA).

Bron Batink, T., & Peeters, F. (2018). Acceptance and commitment therapy (ACT). De Psycholoog, 6, 10–21. https://www.actinactie.nl/attachments/File/ACT-Achtergrond_Assessment_en_Applicatie-T.Batink,F.Peeters.pdf 

ACT binnen IPO Antwerpen

Je kan bij volgende collega's terecht voor ACT-therapie, zij volgde een verdiepende opleiding in ACT.

Lizette Yntema: Psycholoog en ACT-therapeut
Jules Verlaenen: Psycholoog en ACT-therapeut

Schrijf je hier in op de WACHTLIJST van IPO Antwerpen met vermelding van ACT.

Psycholoog ACT Antwerpen Deurne
 • Schematherapie (05/12/2023): Wat is schematherapie en waarvoor kan het worden ingezet?
  Lees meer
 • Hartcoherentie (25/10/2023): Vanaf heden kan je ook terecht voor hartcoherentie training in praktijk IPO
  Lees meer
 • Post-Covid-19 (26/03/2023): Op verwijzing van de huisarts kan men een volledige terugbetaling krijgen voor een neuropsychologisch onderzoek bij last van cognitieve klachten. Ook heeft men recht op 10 psychologische sessies.
  Lees meer
 • Veren uit de hemel - Lydia De Win (10/10/2022): Met haar nieuw boek ‘Veren uit de hemel’ wilt ze licht schijnen op het verdriet dat gepaard gaat met hetverlies van een dierbaar huisdier.
  Lees meer
 • ACT: Acceptance en Commitment Therapy (29/08/2022) Wat is ACT en is het een effectieve therapievorm.
  Lees meer
 • Trajecten rond rouw en verlies (18/05/2022) meer informatie in dit artikel over rouw en verliescounseling.
  Lees meer
 • Seksuologie (27/01/2022) Wat is seksuologie en waarvoor kan je bij een seksuoloog terecht?
  Lees meer
 • Alexander Techniek (18/01/2022) Wat is de Alexander Techniek en waarvoor kan je het toepassen?
  Lees meer
 • Gamen bij kinderen en jongeren (18/01/2022) Wanneer wordt gamegedrag problematisch en hoe kan je als ouders een goede balans vinden voor het gamen bij je kinderen. Lees meer
 • Hoogsensitiviteit (HSP) (20/10/2021) Wat is hoogsensitief zijn en hoe kan ik weten of ik hoogsensitief ben. Lees meer
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) (11/10/2021) Wat is EMDR en hoe werkt het. Lees meer
 • Tips voor meer zelfvertrouwen (29/09/2021) 7 tips om je zelfvertrouwen te versterken. Lees meer
 • Emotionally Focused Therapy (EFT) (27/09/2021) Lees hier meer over wat EFT is en waarom het zinvol kan zijn binnen relatietherapie. Lees meer
 • Gratis loopbaanbegeleiding in Antwerpen voor tijdelijk werklozen (04/05/2021) Stad Antwerpen maakt budget vrij voor gratis loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werkzoekenden. Lees meer
 • 8 gratis psychologische sessies voor zelfstandigen (28/04/2021) Een zelfstandige (hoofdberoep, bijberoep) kan genieten van 8 volledig gratis sessies bij een erkend psycholoog die geregistreerd is voor dit project "Un pass dans l'impasse". Lees meer
 • Medisch schoonheidsspecialist bij IPO Antwerpen (27/04/2021) Nieuw - vanaf nu kan je terecht voor schoonheidsbehandelingen bij IPO Antwerpen, gericht op huidverbetering met wetenschappelijk onderbouwde producten van Medik8. Lees meer

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Kapellen

Antwerpsesteenweg 95
2950 Kapellen

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen