Rouw en Verlies

Veel mensen lopen vast wanneer ze in het leven drastische veranderingen doormaken. Vaak gaat het dan over gesprekvoering rond afscheid, pijn, (medisch) slecht nieuws, patiëntenrechten, wilsverklaringen en voorafgaande zorgplanning.

Maar het gaat lang niet altijd over het levenseinde.

Ook verandering op het werk, in de privésfeer, persoonlijke verandering of bij de partner maken dat we soms vastlopen. Jongere mensen worstelen vaak met verandering; een nieuwe school, verhuizen, het gezin dat uit elkaar valt, een ouder, grootouder, broer of zus, vriend of vriendin die wegvalt …

Hoe ga je dan om met die verandering, met de eindigheid der dingen en mensen? Hoe leer je afscheid nemen en wat als je achterblijft? Hoe leer je loslaten, heroriënteren? Wat met je vragen over de zin van het leven? Hoe jezelf herbronnen na een trauma en hoe leer je weer verdergaan? En wat rouw … bij jezelf en die van anderen?

Artsen zijn bekommert om uw gezondheid, genezing of levenskwaliteit vanuit medisch oogpunt. Hoe uw aandiening of ziekteproces een impact heeft op uw dagelijks leven, uw gezin, kinderen, werk, financieen, sociaal netwerk, is zelden de focus van de behandelend geneesheer. Hier komt de begeleiding van IPO in beeld.


Wie kan je begeleiden?

Jan Blockhuys (°1966) is sinds 1998 bezig met zorgcommunicatie, waarbij hij (sinds 2008) met name een specialisatie uitbouwde op therapeutische cognitieve interventie bij verlieservaringen binnen medische trajecten voor zorgvragers en hun dierbaren

Hierbij denken we aan zware ingrepen met verlies van cognitieve of fysieke functies, revalidatie na ongeval, verlies van zelfstandigheid, chronische zware ziektes, verlies van mobiliteit, zicht, verminderde wilsbekwaamheid, al dan niet, binnen een langdurig palliatief traject zoals bvb ALS, Parkinsons, Huntington, MS, Hydrocefalie … en uitzicht op het levenseinde, al dan niet, met een wens tot euthanasie

Rond alle bovengenoemde thema’s voer ik gesprekken. Individueel of in groep. Ik ben daarbij een klankbord, stel vragen, maar reik ook handvaten en denkpistes aan. Ik leer je gaandeweg kennen in onze gesprekken en tracht nieuwe wegen te bewandelen. Samen met jou persoonlijk, met lotgenoten, in groepssessies, met je dierbaren, met je partner, je gezin, of collega’s … .

Laten we samen onderzoeken hoe ik je best kan helpen.


Bij Jan Blockhuys kan je terecht voor:

• Trajecten rond ingrijpende verandering op persoonlijk, relationeel of professioneel vlak

• Acute trauma's (ongeval, plots overlijden, onverwachte relatiebreuk, … )

• Levensvragen en zingeving (bvb bij depressieve gevoelens, bij langdurige ziekte, revalidatie na ongevallen of bij de wens tot het levenseinde)

• Trajecten rond verlieservaringen, afscheid en rouw. Zowel in het dagelijks leven, binnen een relatie, op professioneel vlak, als bij ziekte of het levenseinde

• Trajecten met patiënten en/of hun dierbaren rond verwerking en aanvaarding van een chronische aandoening (met inbegrip van verlies van lichaamsfuncties, mobiliteit, zicht, potentie of andere beperkende aandoeningen)

• Trajecten met patiënten en/of hun dierbaren rond het levenseinde

• Begeleiding bij het opstellen van wilsverklaringen (negatieve wilsverklaring, wilsverklaring euthanasie) en bij het aanduiden van een vertrouwenspersoon of wettelijk vertegenwoordiger in het kader van voorafgaande zorgplanning

• Bemiddeling met zorgverleners, artsen en zorginstellingen in het kader van patiëntenrechten, voorafgaande zorgplanning en wilsverklaringen (met inbegrip van bemiddeling bij het opstellen en uitvoeren van een DNR beleid)

• Begeleiding van zorgprofessionals die in zorgrelaties met patiënten en hun dierbaren communicatieve vraagstukken ontmoeten of nood hebben aan bemiddeling (ook interprofessioneel)


Artsen zijn bekommert om uw gezondheid, genezing of levenskwaliteit vanuit medisch oogpunt. Hoe uw aandiening of ziekteproces een impact heeft op uw dagelijks leven, uw gezin, kinderen, werk, financieen, sociaal netwerk, is zelden de focus van de behandelend geneesheer. Hier komt de begeleiding van IPO in beeld.In samenwerking met

Meeleven

Aandacht voor uw verhaal

Trajecten rond rouw en verlies in Antwerpen Deurne
 • Schematherapie (05/12/2023): Wat is schematherapie en waarvoor kan het worden ingezet?
  Lees meer
 • Hartcoherentie (25/10/2023): Vanaf heden kan je ook terecht voor hartcoherentie training in praktijk IPO
  Lees meer
 • Post-Covid-19 (26/03/2023): Op verwijzing van de huisarts kan men een volledige terugbetaling krijgen voor een neuropsychologisch onderzoek bij last van cognitieve klachten. Ook heeft men recht op 10 psychologische sessies.
  Lees meer
 • Veren uit de hemel - Lydia De Win (10/10/2022): Met haar nieuw boek ‘Veren uit de hemel’ wilt ze licht schijnen op het verdriet dat gepaard gaat met hetverlies van een dierbaar huisdier.
  Lees meer
 • ACT: Acceptance en Commitment Therapy (29/08/2022) Wat is ACT en is het een effectieve therapievorm.
  Lees meer
 • Trajecten rond rouw en verlies (18/05/2022) meer informatie in dit artikel over rouw en verliescounseling.
  Lees meer
 • Seksuologie (27/01/2022) Wat is seksuologie en waarvoor kan je bij een seksuoloog terecht?
  Lees meer
 • Alexander Techniek (18/01/2022) Wat is de Alexander Techniek en waarvoor kan je het toepassen?
  Lees meer
 • Gamen bij kinderen en jongeren (18/01/2022) Wanneer wordt gamegedrag problematisch en hoe kan je als ouders een goede balans vinden voor het gamen bij je kinderen. Lees meer
 • Hoogsensitiviteit (HSP) (20/10/2021) Wat is hoogsensitief zijn en hoe kan ik weten of ik hoogsensitief ben. Lees meer
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) (11/10/2021) Wat is EMDR en hoe werkt het. Lees meer
 • Tips voor meer zelfvertrouwen (29/09/2021) 7 tips om je zelfvertrouwen te versterken. Lees meer
 • Emotionally Focused Therapy (EFT) (27/09/2021) Lees hier meer over wat EFT is en waarom het zinvol kan zijn binnen relatietherapie. Lees meer
 • Gratis loopbaanbegeleiding in Antwerpen voor tijdelijk werklozen (04/05/2021) Stad Antwerpen maakt budget vrij voor gratis loopbaanbegeleiding voor tijdelijk werkzoekenden. Lees meer
 • 8 gratis psychologische sessies voor zelfstandigen (28/04/2021) Een zelfstandige (hoofdberoep, bijberoep) kan genieten van 8 volledig gratis sessies bij een erkend psycholoog die geregistreerd is voor dit project "Un pass dans l'impasse". Lees meer
 • Medisch schoonheidsspecialist bij IPO Antwerpen (27/04/2021) Nieuw - vanaf nu kan je terecht voor schoonheidsbehandelingen bij IPO Antwerpen, gericht op huidverbetering met wetenschappelijk onderbouwde producten van Medik8. Lees meer

Praktijk IPO: Locaties

IPO Deurne

Herentalsebaan 421A
2100 Antwerpen (Deurne)

IPO Willebroek

Nieuwstraat 22
2830 Willebroek 

IPO Antwerpen Centrum

Tabakvest 87
2000 Antwerpen